Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten
Jaar: 2020

Communicatie strategie, Infographics, Illustratie

Graphics ontwerpen voor een keten in opbouw

Heldere visuele graphics leggen complexe processen sneller uit dan een uitleg in tekst. Daarom vroeg het LCDK (Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten), verantwoordelijk voor het opschalen van de testcapaciteit op Covid-19 in 2020, Zeppa om hun communicatie te ondersteunen met graphics.

Alleen de essentie

Aangezien de tekstketen nog in ontwikkeling was, haalde Zeppa haar informatie uit de beschikbare interne stukken. Onlangs het hoge specialistische karakter waren wij uitstekend in staat om de essentie uit de ruwe informatie te halen en deze om te zetten naar functionele schetsen. In brainstormsessies werden deze schetsen verfijnd tot blauwdrukken voor de graphics, waarna ze uitgewerkt werden tot een visueel ontwerp.

Ontwerpers als sparringpartners 

Voor het LCDK waren de functionele schetsen de eerste duidelijke weergave van hun werk. Ze bleken direct bruikbaar te zijn voor het verbeteren van de testketen. In gezamenlijke brainstormsessies hebben we de functionele schetsen vereenvoudigd en verfijnd tot heldere en eenvoudige blauwdrukken.

Modulair systeem

Om snel met de ontwikkelingen van het LCDK mee te kunnen bewegen, ontwikkelden we een modulair systeem voor de graphics. Met herkenbare symbolen en eenvoudige grafische elementen creëerden we een toolkit waarmee we in korte tijd nieuwe graphics konden ontwikkelen of aanpassen.

Warm kleurenpalet

We kozen voor een warm kleurenpalet dat aansloot bij de Corona toolkit die voor de Rijkshuisstijl ontwikkeld was.

De professionals centraal

In de illustraties kozen we ervoor de professionals centraal te zetten. In het opschalen van het testen op Covid-19 werd veel van deze professionals verwacht: ze moesten anders gaan werken, de werkdruk was hoog en er was veel kritiek vanuit de maatschappij. Door hen centraal te plaatsen, gaven we ze de waardering die ze verdienden.

Presentatie

Vanuit de visuals ontwikkelden we een presentatie: ‘Data Gedreven Ketencoordinatie’ waarin we het hele verhaal op beknopte wijze achter elkaar plaatsten. Deze presentatie diende met name om nieuwe mederwerkers in korte tijd wegwijs te maken in de materie.

Dienst Testen

Het LCDK ging uiteindelijk verder als Dienst Testen en viel daarmee onder de Rijkshuisstijl, waarmee de opdracht voor ons ten einde kwam. De graphics en presentatie worden nog steeds intern gebruikt om nieuwe medewerkers en stakeholders wegwijs te maken in de materie, voordat ze de specialistische stukken induiken.