Reproducing Europe

Zeppa ontwikkelde voor Reproducing Europe de visuele identiteit en een ontwerp voor de website over een onderzoek onder leiding van een team afkomstig van de Radboud Universiteit. Het onderzoek vindt plaats in drie steden: Amsterdam, Milaan, en Parijs. In iedere stad brengt één onderzoeker de perspectieven van Egyptische migrantenouders in kaart, en verkent een ander die van professionals. Het visuele systeem is er op gericht dit proces en de resultaten ervan op een zo helder mogelijke manier inzichtelijk te maken.

  • KlantRadboud University
  • Jaar2017
  • Techniekdesignserver
  • Illustratie
    Jordi Visser

Image