Superuse Studios
Year: 2020

Merkstrategie, Visuele identiteit, Communicatie ontwerp, Animatie, Webdesign, Templates

Hergebruik als integraal onderdeel van een circulaire ontwerpstrategie

Superuse zocht een identiteit die circulariteit verbeeldt. Daarnaast wilden ze een huisstijl waarmee ze zelf aan de slag konden, zonder steeds voor elk middel bij een ontwerpbureau te hoeven aankloppen.

Zelfstandige huisstijl voor een circulair architectenbureau

Zeppa ontwikkelde een identiteit die het circulaire karakter van de organisatie goed weergaf. Door gebruik te maken van een heldere styleguide, een beperkt aantal logo’s, grafische elementen en slimme templates zorgde Zeppa ervoor dat Superuse haar huisstijl zelfstandig kon toepassen op alle middelen.

Blauwe economie

De blauwe economie is een manier van economisch denken waarbij in de behoeften wordt voorzien met wat lokaal voor handen is. Zeppa koos een knalblauwe kleur als basis voor de Superuse identiteit om verband te leggen met de blauwe economie. Daarnaast wilden we met de uitgesproken kleur de aandacht vestigen op het vernieuwende karakter van de organisatie. Naast blauw en wit creëerden we een secundair kleurenpalet, gebaseerd op natuurlijke materialen. 

Circulaire logo animatie

Het logo van Superuse wordt gevormd door unieke letters. Elke letter bestaat uit een oneindig doorgaande lijn die het circulaire proces van creatie en hercreatie symboliseert.

Menselijke maat

Het font dat we kozen voor Superuse is GT Walsheim, een vriendelijk en rond lettertype, waarmee we laten zien dat Superuse staat voor de menselijke maat.  

Rond én hoekige vormentaal

De ronde en hoekige vormen uit het logo zijn uitgewerkt naar een vormentaal voor het gebruik van beeldmateriaal, kleurvakken en kaders. 

Projectwebsite met heldere structuur

Op de website van Superuse staan de projecten centraal. De projectpagina’s hebben daarom veel ruimte voor beeld en tekst. Ook hielden we alvast rekening met uitbreiding in de toekomst door mogelijkheden voor publicaties en blogs in te bouwen. De uitvoering deed Superuse zelf in Elementor.

Drukken op restmateriaal

Superuse werkt bij voorkeur digitaal om geen onnodige grondstoffen te verspillen. Voor het drukwerk van de visitekaartjes doken we in de restantenkast van onze drukker en kozen we een mooie restpartij uit.

“Het lettertype dat Zeppa ontworpen heeft, bestaat uit gesloten lijnen die staan voor onze circulaire visie. Subtiel en herkenbaar met het krachtige blauw.” 

Jos de Krieger, Superuse

Handige templates in huisstijl

Omdat Superuse grotendeels digitaal werkt heeft Zeppa Word-, PowerPoint-, Keynote- en Indesign templates ontwikkeld in de Superuse identiteit. Zo kan Superuse snel en effectief al haar documenten in huisstijl opmaken zonder dat ze daarbij onze hulp nodig hebben.