Privacybeleid

Hoe gaat Zeppa om met jouw persoonsgegevens?

Er bestaan situaties waarin Zeppa in aanraking komt met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe we deze gegevens verzamelen, waar we ze bewaren en voor welke doelen we ze gebruiken.

Daarnaast vind je hier ook een beschrijving van je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging. Het is dan ook raadzaam de verklaring af en toe te bekijken.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op. 

Neem contact op

DOEL GEGEVENS

Zeppa verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen:

1 – Contact opnemen

Wanneer je contact opneemt met Zeppa per mail of telefoon, verzamelen we je gegevens om een opdracht voor je uit te kunnen voeren. We vragen echter alleen om strikt noodzakelijke gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

2 – Analytics op de website

De website van Zeppa verzamelt gegevens met behulp van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan je persoonlijke gegevens. Ook wordt je IP-adres gemaskeerd. De data wordt niet gebruikt voor aanvullende (commerciële) google diensten. Wat we wél verzamelen zijn gegevens die we kunnen gebruiken ter verbetering van onze website. Denk hierbij aan informatie over de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

3 – Het versturen van nieuwsbrieven

Zeppa stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Zeppa. Daarnaast kunnen we je mondeling of schriftelijk vragen om je aan te melden.

ONTVANGERS

De gegevens die Zeppa ontvangt en verwerkt, worden beheerd bij de volgende bedrijven:

1 – Microsoft

De e-mail van Zeppa wordt gehost op een Microsoft exchange server. Microsoft is gevestigd in de Verenigde Staten, maar is wel gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die mails opgeslagen op de servers van Microsoft, die in ons geval gevestigd zijn in Oostenrijk, Finland, Ierland en Nederland.

2 – Oxilion

De website en back-ups van de website worden gehost bij Oxilion. Gegevens die jij achterlaat op de website van Zeppa zijn op de servers van Oxilion in Nederland opgeslagen.

3 – Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten, maar is wel gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt je naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

OPSLAG PERIODE

Zeppa bewaart je gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van opdrachten – tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

1 – Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Zeppa via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard.

2 – Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

3 – Het versturen van nieuwsbrieven

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van je gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je ten alle tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven.

BEVEILIGING

Zeppa maakt nooit fysieke kopieën van je persoonsgegevens. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Zeppa of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Zeppa. Deze code gebruiken we tijdens het inlogproces.

De apparaten die je gegevens openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens beperken we tot alleen de strikt noodzakelijke apparaten.

Daarnaast is het bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat, wat betekent dat je verbinding met de website van Zeppa privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Zeppa ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

JE RECHTEN

1 – Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen die bij Zeppa vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar privacy@zeppa.nl of telefonisch contact op te nemen met Zeppa. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

2 – Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Zeppa. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke per mail verstuurde nieuwsbrief.

3 – Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Zeppa opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Zeppa al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

4 – Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat je gegevens bij Zeppa vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

5 – Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Zeppa niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6 – Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Zeppa je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@zeppa.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven er naar om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

Zeppa verwerkt persoonsgegevens op grond van een een commercieel belang, namelijk het aanbieden van diensten en producten (design). Zeppa verzamelt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, zoals je e-mail adres of telefoonnummer. Als deze gegevens niet worden geleverd, kan Zeppa de aangevraagde diensten niet aanbieden. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Zeppa met andere partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanleveren van drukwerk bij een drukkerij of een ontwerp bij een webontwikkelaar), dan zal daar eerst je toestemming voor worden gevraagd, mits deze nog niet eerder is verkregen. Daarnaast werken we met verwerkingsovereenkomsten om er zeker van te zijn dat ook deze partijen op de juiste manier met je gegevens omgaan.

Zeppa behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zeppa dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zeppa te beschermen. Daarbij is het altijd ons streven je recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

V 1.2 / maart 2024